Назад

БТПП работи актвино за намаляване на дисбаланса между образованието и очакванията на бизнеса

Нов проект по програма ЕРАЗЪМ + ще създаде възможност за устойчиви резултати при въвеждането на „стажуването“


В периода 16-18 февруари в Рим се проведе работна среща на партньорите по проект„Increaseing SME apprenticeship engagement“, който се изпълнява в момента по програма ЕРАЗЪМ + . Основната цел на проекта е да проучи съществуващите системи на професионално образование, обучение и стажуване в партниращите страни, да идентифицира успешни практики в Европа , които да се използват за разпространение в страните, участващи в проекта – България, Великобритания, Германия и Полша.

Повече информация и идентифицираните добри практики могат да бъдат намерени на следния адрес: http://www.bcci.bg/bulgarian/projects/erasmus_pluse/news.htm

Във връзка с налагащото се мнение че “стажуването“ е важна стъпка към подготовката на младите специалисти за по-бързо приобщаване към изискванията на реалната практика, партьорите концентрираха своето внимание върху подготовката на нов проект по програма ЕРАЗЪМ +, който да създаде възможност за устойчиви резултати при въвеждането на „стажуването“ като неразделна част от обучението и образованието за по-бързото адаптиране в работна среда и пригодност към изискванията на бизнеса.

Към новата проектна идея се присъединиха и организации от Италия и Унгария. По време на дискусията партньорите обсъдиха дейностите, които следва да се реализират и които биха довели до устойчиви модели за въвеждането на стажуването като неразделна част от обучението, както и повишаване на активността на бизнеса към осигуряване на стажантски практики.

В тази насока се предвижда и разработването на електронна платформа за срещане на интересите на млади специалисти и фирми, както и стажуване в чужбина.


23.01.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад