Назад

Становище на БТПП относно промени в режима на уведомление за сключване, изменение и прекратяване на трудови договори

Палатата счита, че промените не трябва да увеличават административната тежест за работодателите


Българската търговско-промишлена палата принципно подкрепя проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, подготвен от  Министерството на труда и социалната политика.

Палатата е представила бележки по проекта на Наредба в насока съблюдаване на правната сигурност и закрилата на трудовоправните отношения, както и за да се избегне неоправдано увеличаване на административната тежест.

Пълният текст на Становището на БТПП, изпратено до министъра на труда и социалната политика,  ТУК

 


13.01.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад