Назад

БТПП одобрява по-строгите санкции за кражба на фирми, но настоява за по-ефективна превенция

Интервю на председателя на Палатата Цветан Симеонов пред Телевизия "Европа"


Българската търговско-промишлена палата приветства одобрените от правителство предложения за промени в Наказателния кодекс, които предвиждат по-тежки наказания за т.нар. кражба на фирми. Същевременно Палатата настоява да бъде засилена превенцията от този тип престъпления.

Не само да се усложняват процедури и да се утежнява наказателната отговорност, а контролните органи да си вършат работата. Колкото повече наказани и осъдени има за кражба на фирми, толкова по-добра ще бъде превенцията на тези престъпления. Това каза пред камерата на Телевизия "Европа" председателят на БТПП Цветан Симеонов. Коментарът му е във връзка с одобрените от правителството предложения за промени в Наказателния кодекс, с които се въвеждат пет пъти по-тежки санкции за кражба на фирми. Новите текстове предвиждат затвор от 1 до 10 години и възможност за конфискация на имуществото от това престъпление. Съгласно предложените промени наказателна отговорност вече ще носят и представляващите фирмите, в това число пълномощниците, наред с техните управляващи.

Симеонов подчерта, че приетите от парламента през лятото промени в Търговския закон ще окажат своето влияние за разрешаването на този проблем. Припомняме, че чрез измененията се въведе по-сложна процедура при смяна на управители на дружествата, прехвърляне на фирмени дялове или на цели фирми, както и при разпореждане с недвижими фирмени имоти. Нотариусите, които уреждат процедурата, ще проверяват и повече обстоятелства от съдържанието на документите, които заверяват. Справки по регистър на недвижими имоти и други необходими бази данни ограничават до голяма степен възможностите за кражба на фирми. Според Симеонов трябва да измине известен период от време, за да разберем как ще сработят тези мерки.


27.12.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад