Назад

БТПП участва в официално представяне на резултатите от „Индекс на Местната система за почтеност – 2016“

Асоциация "Прозрачност без граници" отбеляза Международния ден за борба с корупцията с официално представяне на резултатите от Втория годишен Индекс на Местната система за почтеност. Форумът откри Калин Славов, изпълнителен директор на "Прозрачност без граници".

Индексът представя сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество в 27-те общини – областни центрове в България. Когато функционират в синхрон с водещите стандарти за независимост, прозрачност и отчетност, те образуват стабилна Местна система за почтеност и са гарант за ефективно и почтено управление.

Участие във форума взеха представители на институциите на местната власт, както и областните администрации, неправителствения сектор, Десислава Николова, главен икономист, Институт за пазарна икономика, председателят на БТПП Цветан Симеонов, представители на бизнеса. Един от добрите примери за активна роля на бизнес организациите дава дейността на Палатата в Благоевград. Организацията е изградила практика да оказва подкрепа на фирми, които считат, че са засегнати от решения на институциите.

БТПП многократно отправя предложения за намаляване на административната тежест върху бизнеса – инструмент за превенция и ограничаване на корупционния натиск и насърчава добрите практики и възможностите за усъвършенстване на местната среда.

Като най-почтени са се представили София, Бургас и Стара Загора.

Стана ясно, че общият индекс в страната има съвсем леко повишение от едва 3 стотни. Промяната в челните позиции също не е твърде значима – само една от цитираните три водещи общини леко понижава своя индекс.

Като цяло има понижаване на оценките на общинските съвети.

Сред добрите примери са Бургас, Габрово, където прякото взаимодействие и доброто сътрудничество между кмета и Общинския съвет дават водещи стойности на прозрачност и на публичност в работата и ефективност дори в работата на двете институции.

Като цяло хората са недоволни от механизмите за обратна връзка с органите на местната власт.

От изследваните 27 общини само в 5 функционират местни омбудсмани, които са с най-висока оценка като влияние върху местната администрация.


09.12.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад