Назад

Проф. Васил Мръчков, бивш конституционен съдия, проведе среща с председателя на БТПП

В БТПП се проведе среща между професор Васил Мръчков, бивш конституционен съдия, и председателя Цветан Симеонов. Двамата обсъдиха състоянието на българската правосъдна система. Професор Мръчков запозна подробно председателя със списанието „Юридически свят“, в което е публикуван преглед на практиката по трудово – правни въпроси; материали, отнасящи се до правната наука, законодателството, юриспруденцията, международното право, юридическото образование. Стана ясно, че в списанието особено внимание се обръща на проблемите на правата на човека и гражданина, правото и информацията, сближаването на законодателството на България с правото на Европейския съюз, законодателната реформа в страната.

„Юридически свят“ е на пълна самоиздръжка, затова се търси възможност за съдействие от юридически фирми, адвокатски кантори за финансово подпомагане за изданието срещу рекламен договор. Списанието се разпространява чрез абонамент и излиза от печат два пъти годишно, като достига до 500 адресати, специализирани в правната сфера.

При желание и възможност за съдействие, моля свържете се с главния редактор Васил Мръчков, изд. „Сиби“:

02/9870141; 02/ 9814598


07.12.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад