Назад

БТПП участва в заседание на Индустриалния форум по въпросите на инициативите на ЕС за развитие на технологичната индустриална база

Бяха обсъдени възможностите и перспективите за участие на страната ни в общите процеси за сигурност и отбрана на Европейския съюз
Заседание на Индустриалния форум се проведе в Централния военен клуб, под председателството на заместник-министъра на отбраната в оставка Атанас Запрянов. В него участваха представители на БТПП, на българската отбранителна индустрия, научноизследователската общност и държавни институции. Бяха обсъдени възможностите и перспективите за участие на страната ни в общите процеси за сигурност и отбрана на Европейския съюз. По време на дискусията бяха разгледани инициативите на Европейския съюз за усъвършенстване на отбранителните способности и укрепване на европейската отбранителна технологична индустриална база.

Участниците в заседанието бяха запознати с глобалната стратегия на ЕС и предизвикателствата пред европейската отбрана, както и с възможностите за участие на българската отбранителна индустрия в Европейската отбранителна технологична и индустриална база.


06.12.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад