Назад

Председателят на БТПП приветства участниците в Българо – алжирски бизнес форум в София

Председателят на БТПП Цветан Симеонов приветства участниците в Българо – алжирски бизнес форум в София. Той изтъкна, че БТПП ще продължи да информира бизнеса за това какви са възможностите за инвестиции в Алжир (както и в България) с цел активизиране на българо-алжирските търговски отношения. "БТПП оценява положителните тенденции в развитието на Алжир. Ние сме на разположение за фирмите и чрез изцяло дигитализирания търговски регистър на над 40 хил. фирми и Арбитражния съд към БТПП - утвърдена институция за извънсъдебно разрешаване на спорове чрез арбитраж, и други алтернативни способи за разрешаване на спорове, с традиция от 120 години. АС е водеща институция в Югоизточна Европа по степен на дигитализация, брой заведени и решени дела", категоричен бе председателят на Палатата.

През 2011 г. е подписано споразумение за сътрудничество между БТПП и Алжирската търговско-промишлена палата. Дружеството за приятелство България–Алжир, в сътрудничество с Посолството на Алжир, са организатори на събитието, което се провежда в периода 23 - 25 ноември в хотел „Легенди“, София. Дискутирани  бяха актуалното състояние на търговските отношения между България и Алжир, възможностите за развитие на по-силни икономически връзки, както и инициативите за съдействие при организирането на бизнес мероприятия и срещи.

На алжирския пазар има добри перспективи за износ на български храни, напитки, медикаменти и други фармацевтични продукти, медицинска апаратура, облекла, машиностроителна продукция, машини за хранително-вкусовата и преработвателната промишленост. Българските фирми биха могли да се позиционират също в строителството и енергетиката.

Форумът в София събира на едно място български и алжирски компании. Алжирската бизнес делегация се състои от представители на следните сектори: /Списък на компаниите/

Енергетика;

Фармацевтика;

Земеделие;

минно дело и рудодобив;

водоснабдяване и мениджмънт на водите (пречиствателни станции, водоснабдяване и канализация, водна енергетика).

Стокообменът между Република България и Алжирската демократична и народна република през 2015 г. възлиза на 88.4 млрд. щ.д

Между 2000 г. и 2015 г. търговското салдо е положително за България, като достига най-високата си стойност през 2014 г.- 211.26 млн. щ.д. Почти през целия период положителното салдо се дължи и на незначителния внос от Алжир.

По данни на Българската народна банка, общо за периода 1996-2015 г. преките алжирски инвестиции в България възлизат на 0.7 милиона евро. Преките инвестиции на България в АДНР за периода 1997-2014 г. се равняват на 2.7 милиона евро.


25.11.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад