Назад

БТПП участва в Пленарната сесия на Агенцията по безопасни условия на труд

Зам. – председателят на БТПП Георги Стоев участва в заседание на Бюрото и в пленарна сесия на Агенцията за безопасни условия на труд в Люксембург.

По време на заседанието беше обсъдено и прието становището на работната група по проучване на националните стратегии и преразглеждане директивите на Агенцията за канцирогенни и мутагенни вещества.

Делегатите обсъдиха и информацията на Европейската комисия за социалния диалог.

Георги Стоев беше поканен в качеството на съпредседател на консултативните групи ЕС – Япония и ЕС – Корея от представителите на Словакия да представи опита на Япония и Южна корея в предтоящата Конференция на словашкото председателство за подобряване на превенциите и културата на съвременния трудов пазар.

Зам. – председателят на БТПП предложи включването на експерти от държавите – членки в дейността на работните групи за осъвременяването на стандартите по време на новия мандат.


29.11.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад