Назад

БТПП информира своите членове, че в продължение на сътрудничеството с ДАБ, могат да предоставят по надлежния ред даренияБТПП информира своите членове, че в продължение на сътрудничеството с Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет,  могат да предоставят по надлежния ред дарения – хранителни продукти и напитки, дрехи, отговарящи на законовите изисквания, за нуждите на настанените в центровете на ДАБ чужденци. Предложението е отправено предвид предстоящото влизане в сила на изменения в Закона за данък върху добавената стойност, целящи данъчни облекчения на фирми, свързани с дарения от хранителни продукти и напитки.

По този начин фирмите ще допринесат за изпълнение на задачите на Агенцията, която работи и с Българска хранителна банка.

За контакти и съдействие от страна на ДАБ се обръщайте към Иван Христов на тел. 0889925337.


08.11.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад