Назад

Съвместни дейности между БТПП и Департамента за международна търговия към посолството на Великобритания

Семинарите са под надслов “Еxporting is great”

Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с търговския съветник към посолството на Великобритания в София Тим Бойсере.

Обсъдени бяха бъдещи съвместни дейности между БТПП и Департамента за международна търговия към Посолството.

Бойсере предостави информация за предстоящи семинари, организирани от Посолството, в различни региони на България, с помощта на регионалните палати в системата на БТПП. Семинарите са под надслов “Exporting is great” и обхващат следните сектори:

  • Хранително-вкусовата промишленост;
  • Козметика и здраве;
  • Луксозни продукти;
  • Детски стоки.

БТПП чрез регионални палати допълнително ще информира заинтересованите компании за графика на семинарите.


06.10.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад