Назад

Корпоративната социална отговорност – устойчиво бъдеще за бизнеса и хората

Семинар за вграждане в бизнеса на стратегии за устойчивото развитие


Семинар на тема „КСО за всеки – устойчиво бъдеще за бизнеса и хората“ се проведе в София, в сградата на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Семинарът е в рамките на проекта „Корпоративна социална отговорност за всеки“, който цели да информира представители на работодателите от региона относно добрите практики и създаването на механизми  за социално отговорно и социално устойчиво развитие на бизнес дейности.

От българска страна в проекта участват Българската търговско промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал и Българската стопанска камара.

По време на семинара бяха представени следните теми:

  • Постижения и предизвикателства пред КСО, подходи и добри практики в глобален, европейски и национален български мащаб
  • Становище на Икономическия и социален съвет на България (ИСС), озаглавено „КСО – достижения и предизвикателства“, и анализа на ИСС на тема „Корпоративната социална отговорност – някои подходи и добри практики“.
  • Нефинансовата отчетност като инструмент за повишаване на прозрачността на компаниите
  • Бизнес етика и КСО
  • Резултати от съвместното изследване с национален обхват на БТПП, АИКБ и БСК върху проблемите на Корпоративната социална отговорност в България и социалната отчетност.

Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че за бизнеса е важно да бъде „добър корпоративен партньор”, да създава атмосфера на лоялност и да гради устойчиво своята висока репутация. Отговорни към високите очаквания на обществото, работодателите чрез своята КСО са призвани да облагородяват средата в социален, икономически и екологичен аспект.


05.10.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад