Назад

Добри практики в управлението на МСП се обсъждат в Кошице по инициатива на Словашкото председателство на ЕСГеорги Стоев в качеството си на председател на Комитета за Търговия и Инвестиции на Европалати и Маркус Бергер, генералният директор на BusinessEurope участваха в дискусия за добрите практики в управлението на МСП, водещи към по-добра ефективност, технологични иновации и създаване на повече работни места.

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев е на посещение в гр. Кошице, по покана на словашкото председателство.

Според представените статистични данни по време на дискусията ресурсите на планетата скоро няма да бъдат достатъчни за поддържане на увеличаващото се население. Доминираше тезата за необходимостта от нова култура и нови подходи в управлението на производствените процеси, чрез които да се постигне енергийна ефективност и създаване на пазари за суровини и материали за вторична употреба.

В дебатите участваха представители на различни производствени структури, които предложиха развитие на индустриалната симбиоза, групиране на дейности, с цел намаляване на отпадъчните продукти и развитие на мерки относно кръговата икономика. 


14.09.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад