Назад

В Търговския регистър на БТПП постъпиха документи за членство от Българска Газова Асоциация

Ръководният състав на Българска Газова Асоциация - Пламен Павлов, председател и Дафинка Янкова, зам. – председател, се срещнаха с председателя на БТПП Цветан Симеонов.

Непосредствено след разговорите въз основа на постъпила молба за членство, Българска Газова Асоциация беше приета за пълноправен член на БТПП. 

Асоциацията е сдружение, неправителствена организация, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на 07.07.2016 г . Неговата дейност е насочена към въпроси, които засягат фирмите от този сектор на енергетиката.

По време на разговорите бе констатирано, че има необходимост от активизиране на работата по усъвършенстване на нормативната база, уреждаща отношенията в сектора.

БТПП счита, че е полезно усилията на различни организации да се обединят с оглед намирането на балансирани решения, за облекчаване на стопанската дейност в областта на енергетиката – специално в газовия сектор – проектиране, доставки, технически надзор и др.

 


24.08.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад