Назад

Конференция по програма „Мария Склодовска-Кюри“ – среща на бизнеса с изследователски талантиПредставители на Европейските институции, стипендианти по програмата „Мария Склодовска-Кюри“, представители на бизнеса и университетите обсъдиха в Брюксел междусекторната мобилност на изследователите и предложения за активизиране на програмата. Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва във форума.

Специална сесия в рамките на форума бе посветена на насоките и възможностите по програмата „Мария Склодовска-Кюри“ и по-конкретно новия панел „Общество и предприятия“ за индивидуални стипендии, стартирал през април т.г.  С бюджет от 10 милиона евро, този мултидисциплинарен панел има за цел да повиши възможностите за кариерно развитие на изследователите извън академичните среди и участието на неакадемичния сектор (включително МСП) в индивидуални стипендии за обучение и професионално развитие.

Форумът предостави възможност за привличане на научни таланти към фирмите, за трансфер на изследователски резултати към бизнес сектора.

Допълнителна информация  ТУК

По време на форума бе отделено специално внимание на Мрежите  за иновативно обучение (ITN) и в частност на една от техните форми - Европейски мрежи за обучение (ETN). Съвместното научноизследователско обучение се организира от поне три партньорски организации от или извън академичните среди.

Целта е изследователят да придобие опит в различни сектори и да развие своите умения като работи по съвместни изследователски проекти.

Организациите трябва да са установени в най-малко три различни страни от ЕС или асоциирани държави .

Георги Стоев предложи тази информация да бъде обсъдена от Съвета по иновации при БТПП, заедно с академик Никола Съботинов, Йосиф Аврамов и представители  на БАН.

 

30.06.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад