Назад

Проведе се Годишна координационна среща на европейските информационни мрежи в БългарияЕксперти от Enterprise Europe Network към БТПП взеха участие в Годишна среща на европейските информационни мрежи в България на тема „Дебат за бъдещето на Европейския съюз“. Срещата, организирана от Представителството на Европейската комисия в България, се проведе от 21 до 23 юни във Варна. В рамките на срещата бяха представени комуникационните приоритети на Европейската комисия, както и събитията, предвидени до края на годината в България.

Специално внимание бе отделено на текущото състояние на Плана за инвестиции за ЕС. Аглика Събева-Цветанова, съветник „Икономическо управление“ в Представителството, очерта възможностите за българската икономика, които предоставя Европейският фонд за стратегически инвестиции. Коментирани бяха критериите за допустимост на проектите, както и различните банкови продукти, чрез които средствата достигат до предприемачите. В тази връзка бе подчертан фактът, че почти няма ограничение за темите на проектите и критериите за обединяване на няколко по-малки проекта в по-мащабен проект. Внимание беше обърнато на Европейския портал за инвестиционни проекти и на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, създадени в подкрепа на инвестициите в реалната икономика.

Информационното бюро на Европейския парламент в България бе представено от Теодор Стойчев и Бойко Благоев, които споделиха бъдещите инициативи на организацията и изразиха готовността си за участие в различни форуми и събития, касаещи политиките на ЕС и работата на Европарламента.

Срещата позволи на участниците да обсъдят различни възможности за бъдещо сътрудничеството и да обменят добри практики, резултат на дейността им.


27.06.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад