Назад

Обсъждане на проектозакона за иновациите и финансовите инструменти в подкрепа на българския бизнес и на развитието на публично-частното партньорство, с акцент на тези от тях по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Кръгла маса на тема: „Обсъждане на проектозакона за иновациите и финансовите инструменти в подкрепа на българския бизнес и на развитието на публично-частното партньорство, с акцент на тези от тях по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност“  се състоя в БТПП на 17 юни 2016 г. по инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП (СИРТ). Приветствие от името  на вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева представи Златина Карова, директор на дирекция „Наука” при МОН, която е била и член на работната група за изготвяне проектозакона за иновациите. Приветствието – ТУК.
 
В последвалата дискусия бяха отправени позитивни предложения и препоръки за подобряване на проектозакона – от страна на представителите на науката: акад. Никола Съботинов, съпредседател на СИРТ, проф. Росица Чобанова от Института по икономически изследвания при БАН и зам.ректор на Висшето училище по пощи и далекосъобщения, проф.Николай Витанов, зам.директор на Института по механика при БАН,  доц. Георги Райчевски, програмен директор в ГИС ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР, доц. Кирил Радев от Нов български университет и др., а от страна на представителите на бизнеса - от Надежда Тръпкова от софтуерната компания СКЕЙЛ ФОКУС, Надежда Бумбарова и др. Д-р Ели Анави, доскорошен директор на дирекция „Иновации” в Министерството на икономиката, който направи и съпоставка на предложения през 2016 г. от министерството проектозакон закон за иновациите с негови предходни варианти, които са обсъждани няколко пъти в БТПП по инициатива на Съвета по иновации, през 2011 и 2012 година. Предвид обстоятелството, че представител на БТПП не е бил поканен за участие в работната група за изготвяне на проектозакона за иновациите, срокът за обществените консултации по него неотдавна е изтекъл, а разглеждането му от МС предстои в следващите дни,  участниците в кръглата маса решиха, Палатата да предостави своето становище по него след внасянето на проектозакона в Народното събрание и разглеждането му на първо четене в парламентарната комисията по икономическа политика. 
 
Преди дискусията по проектозакона за иновациите доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика и инж. Александър Банев направиха презентация относно: „Прилагане на финансов инженеринг при публично-частните проекти”, като представиха едноименната си книга, издание на Института по публична администрация при Министерския съвет, излязла от печат през месец юни 2016 година. Те отговориха и на отправените към тях въпроси по отношение на работата на Фонда на фондовете при Министерството на финансите, който ще лицензира фондовете, които предстои да се създадат по четири от оперативните ни програми, Плана Юнкер, както и за приложението на финансовите инструменти по Хоризонт 2020, в .т.ч. по програмата InnoFin, по програмата COSME и по програмите за регионално развитие УРБАКТ 3, ЕСПОН и др.
 

20.06.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад