Назад

СТИВ – Казахстан и БТПП обсъдиха възможности за бъдещо взаимодействиеМиладин Миладинов, новоназначеният търговски представител на България в Алмати - Казахстан, посети БТПП и разговаря с председателя на Палатата Цветан Симеонов. Това е втора негова среща с цел запознаване с дейността на търговските палати в България – първата е проведена във Варненската търговско-индустриална камара.

Миладин Миладинов бе запознат с основните направления в дейността на БТПП и в частност с услугите, предоставяни на български и чуждестранни фирми, базата данни от доброволния търговски регистър, издаването на сертификати за произход, класацията ТОП100  и не на последно място – бързото разрешаване на правни спорове чрез Арбитражния съд към БТПП.

Обменени бяха опит и идеи за бъдещо взаимодействие.

 

Партньорството на БТПП със сродни организации в Казахстан бе друга тема на разговора. В тази връзка бяха отбелязани конкретните резултати от визитата на организираната от Палатата бизнес делегация в Астана, придружаваща министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова (8-10 юни т.г.). Посещението се осъществи по време на Четвъртата сесия на Междуправителствената българо-казахстанска комисия за икономическо сътрудничество. Обсъдени бяха още постигнатите договорености по време на сесията и потенциала на казахстанската икономика, възможностите за сътрудничество и за рекламиране на български стоки и услуги в региона.


27.06.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад