Назад

Дискусия в БТПП за иновациите в архитектурата, строителството и търговията с недвижими имоти

По инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП в палатата се проведе КРЪГЛА МАСА на тема: „Иновации в архитектурата, строителството и търговията с недвижими имоти”. Участваха над 30 представители на СИРТ, на Съвета на браншовите организации при БТПП, на строителния бизнес, на агенциите за недвижими имоти, на Камарата на архитектите, на науката, на Министерството на икономиката, както и на медиите. Дискусията бе открита от Йосиф Аврамов, член на УС на БТПП и съпредседател на СИРТ. Приветствие от името на Съюза на архитектите в България направи арх.Георги Бакалов, председател на съюза. Той демонстрира пред участниците в Кръглата маса и „Иновативни еко решения в архитектурата  2015”
 
Бяха презентирани и следните пет доклада:
„Финансови иновации на пазара на недвижими имоти” - проф. д-р Йорданка Йовкова,  декан на Бизнес факултет и ръководител на катедра „Недвижима собственост” при Университета за национално и световно стопанство. Поради болест на проф.Йовкова нейният доклад презентира доц.д-р Георги Забунов, преподавател в катедра „Недвижима собственост” при УНСС;
„Предимството на ексклузивните договори и на инструментите за тях” - Ирена Перфанова, председател на Национално сдружение Недвижими имоти;
Иновативни подходи в търговията с недвижими имоти” – инж.Страхил Иванов, управител на Агенция за недвижими имоти „Явлена”АД; 
«Пасивната къща в условията на България” – инж.Радослав Радушев, доктор на техническите науки, представител на Варненската колегия; 
«Иновации в архитектурата, вследствие на климатичните промени» - арх. Николай Гълъбов, зам.-председател на Камарата на архитектите в България.
 
След презентациите бе проведена и едночасова дискусия, в която взеха участие: арх.Валери Левиев, управител на Агенция за недвижими имоти „Елтаконсулт”, инж.Александър Банев, председател на Националната предприемаческа и занаятчийска камара, Лъчезар Искров, член на ИС на БТПП, доскорошен председател на НСНИ, д-р Марко Димитров, зам.председател на Камарата на инсталаторите,  Ваня Атанасова от МИ и др.
 
Непосредствено преди Кръглата маса СИРТ проведе годишното си Общо събрание, на което бе актуализиран правилника на съвета, в съответствие с указанията на ИС на БТПП, бяха допълнени критериите за участие и бяха избрани трима нови членове на Комисията за оценка на конкурсите за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2015 г., предвид напускане на досегашните.  
 

09.12.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад