Назад

Информационен ден в БТПП на Българска банка за развитиеСъветът по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП проведе Информационен ден за кредитните и за гаранционните продукти на Българска банка за развитие (ББР), както и на двете нейни дъщерни дружества: Микрофинансиращата институция ДЖОБС и Националния гаранционен фонд. През 2013 г. между БТПП и ББР бе сключен рамков договор за сътрудничество и този Информационен ден бе поредна инициатива по линия на партньорството между двете институции.
 
Георги Стоев, зам.-председател на БТПП, откри събитието. Йосиф Аврамов, член на УС на БТПП, модератор на информационния ден, представи лекторите.
 
Изнесени бяха презентации по следните теми:
 
Участниците - членове на СИРТ, представители на Министерство на икономиката, на браншови организации, иновативни МСП, зададоха десетки въпроси към лекторите и осъществиха лични контакти. Договорени бяха срещи за разглеждане на инвестиционни проекти в Микрофинансиращата институция ДЖОБС.

01.12.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад