Назад

БТПП повишава квалификацията на служителите си по издаване на сертификати за произход

Правилата за заверка на сертификати за произход на стоки бяха разгледани на  опреснително обучение, което БТПП проведе със служителите си от дирекция „Търговски регистър и членство“, извършващи дейността в София и в регионалните палати/камари. Акцент бе поставен върху задължението за стриктно спазване на изискванията, редът и условията за заверка на сертификатите, произтичащи от международните унифицирани правила, регламентирани в Ръководството на Международната търговска камара /ICC WCF Certificate of Origin Guidelines/, Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г., въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 за създаване на Митническия кодекс на Общността и Приложенията към Регламента.  Специално внимание бе отделено на документите, необходими за безспорно доказване на произхода на изнасяните стоки - български/европейски/друг произход.

С оглед Акредитацията на Българската търговско-промишлена палата и присъединяваето й като член на Световната акредитационна верига за сертификатите за произход към Международната търговска камара, Палатата получи специален Етикет, съдържащ логото на Международната търговска камара и акредитационния номер на Палатата, доказващ качеството й на единствената в България международно призната организация, оторизирана да заверява сертификати за произход на стоки.

Етикетът ще бъде отпечатен на формулярите за заверка на сертификати за произход на стоки, които влизат в действие от 01.01.2016 г. От този момент БТПП ще заверява сертификати за произход, изготвени само върху бланките, съдържащи: Етикета за акредитацията и отпечатения уникален референтен № на съответния комплект, включващ 1 оригинал, 3 копия и заявление за издаването му. При заверката се поставя уникалния, пореден изходящ номер и дата на заверка на документа от Палатата.

За преференциалните сертификати – форма „А“, се запазва настоящият действащ режим.

Бланките на сертификати ще се закупуват единствено от БТПП – ул. „Искър“ № 9, София или от РТПП/К -  http://www.bcci.bg/bulgarian/rtpp/index.html

Подробна информация за заверката и издаването на документи от БТПП ще намерите на  http://www.bcci.bg/tradereg-fordoc-bg.html


27.11.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад