Назад

Представяне резултатите от проект „Развитие на предприемачеството сред малкия и среден бизнес в недостатъчно развитите общини в Югоизточна Сърбия”БТПП участва в среща за представяне на резултатите от проект „Развитие на предприемачеството сред малкия и среден бизнес в недостатъчно развитите общини в Югоизточна Сърбия”. Проектът е финансиран от Министерството на външните работи на България в рамките на сътрудничеството за развитие и цели стимулиране на частното предприемачество с цел подпомагане на икономическото развитие на най-неразвитите общини в Сърбия – около Ниш, Пирот, Ябланица и Пчиня.

В присъствието на министъра на външните работи Даниел Митов, дипломати от двете страни, както и представители на български бизнес организации, председателят на Съюза на работодателите на Сърбия, Небойша Атанацкович представи резултатите от проекта.

Проведено е задълбочено теренно изследване на състоянието и потребностите на малкия бизнес в 13 общини от Югоизточна Сърбия с икономическо развитие под средното за страната. Изследвано е състоянието на местния бизнес климат в конкретните общини. Подготвен е сайт на проекта www.tvojbiznistrebaevropi.rs. Извършено и публикувано е изследване под названието „Проблеми в развитието на малкия бизнес в Югоизточна Сърбия”. Проведени са редица събития - кръгли маси и дискусии. Подготвя се основаване на клъстери за развитие на селското стопанство, производството на храни, етно и екотуризма и транспорта в Югоизточна Сърбия.

БТПП е партньор със Съюза на работодателите на Сърбия по друг европейски проект „Корпоративна социална отговорност за всеки” и подкрепя всяка дейност в помощ на малкия и среден бизнес, особено в пограничните региони, които имат нужда от внимание и конкретна помощ и съдействие.

 


01.12.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад