Назад

Дискусия на тема „Финансовите инструменти за целите на кохезионната политика”На 20 ноември в София бе проведена дискусия на тема „Финансовите инструменти за целите на кохезионната политика 2014-2020. Какво, кога, как?". Събитието бе организирано от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и събра широко представителство на европейски депутати, български народни представители, работодателски организации и академичните среди. В дискусията участва и председателят на БТПП Цветан Симеонов.

По време на срещата бе посочена нарастващата роля на финансовите инструменти като средство за провеждане на политиката за икономическо, социално и териториално сближаване. През новия програмен период е предвидено отпускането на 777 млн.евро за инициативи под формата на финансов инженеринг, които ще бъдат прилагани по Оперативните програми и управлявани от новосъздадения Фонд мениджър на финансови инструменти в България. Отбелязано бе, че този начин на финансиране изправя институциите пред предизвикателството за намиране на точния баланс между частния интерес, доминиращ при употребата на пазарни инструменти, и търсения по-общ публичен ефект от реализацията на даден проект. Бе подчертана ролята на прилагане на GAP анализа (анализ на разрива) като метод за оценка на добавената стойност от приложението на даден финансов инструмент. Когато е ясна концепцията на една компания какво прави в момента и какви резултати иска да постигне в бъдеще, тогава е налице и избор на подходящ финансов инструмент.

В своето изказване председателят на Палатата определи трудния достъп до финансиране като една от трите големи пречки пред развитието на българския бизнес, наравно с корупцията в администрацията и непрестанно изменящото се законодателство. Наблегна на факта, че е налице забавяне на достъпа до европейско финансиране в момента и обявяване на покани за набиране на проектни предложения по новите оперативни програми. С оглед ефективното използване на финансовите инструменти през новия период е необходима по-висока ангажираност на отговорните институции, включително банковия сектор, застрахователните компании и неправителствените организации, които са натрупали капацитет в управление и изпълнение на проекти и следва да бъдат включени още на етап оценка на предложения за финансиране.

 


23.11.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад