Назад

БТПП не приема предложението за увеличение на платения годишен отпуск от 20 на 25 дниБългарската търговско-промишлена палата определя като неприемливо предложеното в Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда  увеличение на платения годишен отпуск от 20 дни на 25 дни, поради следните съображения:

  • На първо място Палатата счита, че с увеличаване на неработните дни в годината няма да се повлияе върху намаление на стреса –  последното е записано като цел в мотивите към законопроекта;
  • Ефективни мерки за намаляване на стреса (макар да няма утвърден критерий за неговото измерване), който засяга както работещите, така и работодателите, би следвало да се обвързват с корпоративни практики, които са различни според спецификата на работодателите и техните служители, част са от фирмената култура и не сe свеждат до императивни норми;
  • Намалението на броя на работните дни автоматично лишава икономиката на страната от възможности да се произвежда повече, да формира траен икономически растеж и съответно да се повишават доходите;
  • Икономическото развитие на България не е достигнало до нивото на високоразвитите държави, за да можем да си позволим по-малко да работим. Както е известно от години наред България е на последно място по производителност на труда сред целия Европейски съюз. При шест пъти по-ниска производителност в България (през 2013 година един работещ у нас изработва 5 евро на час, спрямо 32 евро средно за работещите от ЕС) нарастването на броя на неработните дни ще влоши и затвърди още повече неблагоприятните резултати;
  • Макар че сме на последно място по производителност, обобщавайки информацията за отпуските от страните в ЕС, виждаме, че при още 13 държави платеният отпуск в общия случай е също колкото в България -20 работни дни (4 седмици). Това са Белгия, Гърция, Ирландия, Кипър, Латвия, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения,Унгария, Хърватия и Чешка Република;
  • За оценка на ефекта върху икономиката разчетите на БТПП показват, че за всеки допълнителен неработен ден в годината, брутният ни вътрешен продукт ще бъде с 393 млн.лв. по-малко или общият сумарен ефект при реализиране на предложението за увеличаване на платения годишен отпуск с 5 дни се равнява на 1,965 млрд. лв. по-нисък брутен вътрешен продукт. Сметките са извършени на база на очаквания БВП за 2015 година от 86 млрд. лв., при 219 дни ефективен фонд работно време;
  • Следва да бъде спазена и законовата процедура за обсъждане на законопроекта в НСТС от социалните партньори.

В заключение БТПП счита, че решението за по-дълъг платен отпуск не следва да бъде административно налагано за всички, а трябва да остане по преценка на съответния работодател.

Пълният текст на Становището на БТПП по законопроекта  ТУК


26.11.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад