Назад

БТПП издава удостоверения на класираните фирми в "ТОП 100" и "ТОП 1500+"БТПП продължава издаванeто на удостоверения на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+. Притежанието на удостоверението е добър атестат за всяка фирма, защото класациите са извършени на обективен принцип – използвани единствено данни от финансовите отчети на компаниите.

Впечатляващи са резултатите на компаниите от различните класации: висок ръст на приходите от продажби (средното увеличение е 174% през 2014 г. спрямо 2013 г.) добра рентабилност (средна печалба от 38 лв. на всеки 100 лв. приходи от продажби) и рекордно увеличение на печалбата (среден ръст от 339% през 2014 г. спрямо 2013 г.).

Кой може да получи удостоверение?

Всички класирани фирми от ТОП 100 и ТОП 1500+. Проверете дали Вашата фирма е сред тях:

  • ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България през 2014 година, издание 2015 г. - ТУК
  • ТОП 1500+ Фирми, класирани по величината на нетните приходи от продажби през 2014 година - ТУК

Удостоверения се издават и от класации в предходните години.

Какво представлява удостоверението?

Документ, поставен в рамка, издаван от БТПП на български и на английски език, с информация за мястото на фирмата в дадена категория от класациите. Можете да получите представа как изглежда: ТУК

Предимства:

  • Обективна оценка за успехите на фирмата;
  • Подпомага доброто представяне на фирмата пред настоящи и бъдещи партньори;
  • Повишава доверието във фирмата от страна на нейни клиенти.

Как да получите удостоверението?

Направете заявка на тел.: 02/8117 411, 02/8117 410 или e-mail: ikan@bcci.bgikontr@bcci.bg

Цената на удостоверението е 24 лв. с ДДС. Плащането може да бъде извършено на каса в БТПП или по банков път:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 
пл. Света Неделя №7 
гр. София 
BIC: UNCRBGSF 
IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19 

 


26.11.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад