Назад

БТПП отбеляза в Пазарджик 120-годишния си юбилейС тържествена сесия в Пазарджик бе отбелязана 120-годишнината от създаването на търговско-промишлените палати в България.

Приветствие бе направено от Лариса Рузманова, председател на Пазарджишка Търговско-промишлена палата. Сред официалните гости на събитието бе председателят на БТПП Цветан Симеонов, който поздрави гостите. Той обърна внимание на основните неблагоприятни фактора, влияещи на бизнес средата: бюрокрация, „динамичното” законодателство и достъпа до финансиране. Поставен бе акцент върху възможните решения, сред които  - електронно правителство.

Присъстващи гости бяха представители на областна, общинска администрация, бюра по труда от областта, както и бизнеса. Поздравителни адреси бяха отправени от областния управител Трендафил Величков, зам.-кмета на Пазарджик Петър Петров. 


18.11.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад