Назад

GS1 България участва в регионален форум на „GS1 Европа“В Лисабон бе открита ежегодната среща на „GS1 Европа”. В продължение на 5 дни производители и търговци на дребно имат възможност да споделят своята визия и да изразят вътрешната си нагласа към постоянно увеличаващите се нужди и изисквания на потребителя от 21-ви век.
 
Дигитализацията променя начина на живот на потребителите и техните навици на пазаруване. Това влияе върху „моментът на истината“ - критичната точка, когато купувачът прави своя избор. Съвременният потребител търси информация за продуктите от различни източници и платформи. Данните, които очаква да намери, трябва да са лесно достъпни, коректни и подробни. Това е причината, която поставя във фокуса на форума разглеждането на дейности, които добавят стойност във веригата за доставка на бъдещето. Усилията на организацията са в посока да се гарантира, че потребителят ще получи желаното навреме, и използването на системата от стандарти GS1 ще допринесе за изпълнение на изискванията както на потребителите, така и на фирмите.
 
За собствениците на търговски марки, търговците на дребно и всички участници във веригата се превърна в основна необходимост да бъдат иновативни, отзивчиви и готови за промяна. Именно те ще представят тенденциите в промяната на поведението на потребителите и как те реагират на тази промяна.
 
Регионалният форум дава възможност на представителите от 45-те европейски GS1 организации да споделят опит и най-добри практики от приложението на стандартите GS1 в основните направления. По време на форума са предвидени срещи на работни групи, обучения, обсъждания на проекти, пленарни сесии и заседание на Борда на GS1 в Европа.
 
България участва с делегация, водена от Цветан Симеонов, председател на БТПП и председател на Бюрото на GS1 България, която включва членове на Бюрото и експерти от GS1 България.

02.11.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад