Назад

Българо-румънски форум с участие на фирми от Букурещ и ПраховаБТПП бе домакин на Българо-румънски бизнес форум, организиран съвместно с Министерство на икономиката на Република България, Службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на Република България в Букурещ и търговските палати на Букурещ и Прахова.

При откриване на форума  председателят на БТПП Цветан Симеонов отбеляза доброто  сътрудничество с партньори от Румъния и активната роля в тази посока на регионалните палати в Русе, Добрич, Разград и Силистра. Той акцентира и на отличното взаимодействие с Посолството на Румъния в София и със смесените българо-румънски палати.

Н.Пр. Антон Пакурецу, посланик на Румъния в София, поздрави участниците и подчерта, че се наблюдава положително развитие на двустранните икономически отношения. Възможност за това той вижда и в оперативната програма за  трансгранично сътрудничество България - Румъния.

Аурелиан Гогулеску , председател на Търговско-промишлената палата на Прахова, представи бизнес климата и инвестиционните възможности на Прахова. Михай Андричоиу, зам.-председател на Търговско-промишлената палата на Букурещ, изнесе общи данни за стокообмена между България и Румъния, като акцентира на дейността на Букурещката палата.

Бронислав Денев, Ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в Букурещ, сподели, че това е първото представяне на двете палати едновременно в България, като се надява, че през програмния период 2014 – 2020 ще се открие нова възможност за изграждане на здрава и работеща българо-румънска стратегия, която да носи успех за двете икономики. Изпълнението на общи проекти открива възможности и  за реализация на съвместна продукция на трети пазари.

След края на официалната част българските фирми имаха възможност да разговарят с румънски партньори от следните сектори: строителство, недвижими имоти, ресторантьорство, машиностроене, логистика, опаковъчни материали, консултации и др.


02.10.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад