Назад

БТПП се присъединява към становището на търговските палати от Вишеградската четворкаПо време на 117-та пленарна асамблея на Борда на директорите на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (ЕВРОПАЛАТИ), проведена в Юрмала, Латвия, председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в дискусия по повод позиция на Търговско-промишлените палати на Чехия, Унгария, Полша и Словакия срещу въведената минимална заплата в Германия.
 
Позицията на палатите от Вишеградската четворка е, че въведените изисквания противоречат на принципите на ЕС за свободно движение на хора, стоки и капитали, като се наблюдава тенденция държави членки на ЕС да използват контрола като дискриминационна практика, целяща защита на националните им пазари за ограничаване на достъпа до тях.
 
Европейската комисия е започнала процедура за нарушение за прилагането на немския Закон за минималната работна заплата в транспортния сектор. Прилагането на закона за минималната работна заплата към всички превози, които засягат територията на Германия, непропроционално ограничава свободата на предоставяне на услуги и свободата на движение на стоки. По-специално, според Комисията, не е оправдано прилагането на немските мерки спрямо транзита и някои международни превози, тъй като създават диспропорционални административни бариери, което пречи на вътрешния пазар да функционира правилно. Комисията смята, че съществуват по-подходящи мерки за запазване на социалната защита на работниците и осигуряване на справедлива конкуренция, които в същото време дават възможност за свободно предоставяне на услуги и движение на стоки.
 

10.06.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад