Назад

Фокус върху бизнес възможностите между България и Мексико

Сенатор Габриела Куевас Барон, председател на Комисията по външни отношения в Горната камара на Мексиканския парламент, се срещна с Георги Стоев, зам.-председател на БТПП. В срещата участваха Пенчо Ралчев, почетен консул на Мексико в България, и Стефка Александрова, държавен експерт към Народното събрание на България.
 
Георги Стоев представи дейността и предоставяните услуги на БТПП, както и възможностите, които предлага програмата на ЕС за научни изследвания и иновации - Хоризонт 2020* за инвеститори от трети страни. Той информира за провеждане на среща на 12 юни 2015 г. на тема „Европейски съоз - Мексико“ в Брюксел.
 
Договорено бе съдействие от страна на Габриела Барон за активизиране на дейностите между БТПП и Мексиканската търговска палата, което включва информиране на деловите среди за бизнес възможностите в двете страни, провеждане на кръгли маси и организиране на семинари и бизнес делегации.
 
Предвижда се в БТПП да се организират и проведат информационни кръгли маси на тема „Мексико – страните от Югоизточна Европа“.
 
*„Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. По-голямата част от финансирането за научни изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения на състезателна основа, но бюджетът на „Хоризонт 2020“ включва и финансиране за Съвместния изследователски център-научната служба на Европейската комисия; Европейския институт за иновации и технологии и изследвания в рамките на Договора за Евратом.
 

03.06.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад