Назад

Алтернативи за намиране на потенциални партньори в Султанат Оман

Надер Абас, генерален мениджър на компанията „Omanexpo“, разговаря с Георги Стоев, зам.-председател на БТПП. В срещата участва и Десислава Гачева, консултант в Евро-арабски бизнес форум.
 
Представена бе информация за компанията, която е водещ организатор на големи търговски изложения, конференции, изложби в Султанат Оман. 
За участие на фирми от България в изложенията от календара на „Omanexpo“ е необходимо предварително постъпило заявление с цел да се организират 5-6 срещи с потенциални партньори в Оман.
Единственото изискване е профилът на българската компания да се подаде по електронен път минимум 3–4 месеца преди изложението.
 
Надер Абас обърна внимание на необходимостта от медицинско обслужване (подвижни кабинети за медицински прегледи на населението) и медицински персонал в азиатската държава. Оман се нуждае от медицински сестри, владеещи английски език.
В тази връзка бе дискутирана евентуална възможност за бъдещо обучение на медицински персонал в специализирани обучителни центрове в България с подкрепата на омански институции.
 
Оман покрива около 85% от нуждите си от медицински продукти с внос от чужбина. Добър стимул за чуждестранните предприемачи, инвестирали в различно производство в Оман, е възможността да изнасят своята стока, произведена на територията на Оман, без такси.
 
Оман e важен логистичен център с три големи международни пристанища и обособени към тях зони за свободна търговия.
 
Отправена бе покана към български предприемачи и към членовете на БТПП да посетят  Султанат Оман с цел проучване на бизнес възможности и реализиране на съвмести проекти с омански партньори.
 
В наскоро проведената международна конференция „Близкият Изток – нови възможности за българския бизнес“ специално внимание бе отделено на възможностите за инвестиции в Оман. В нея взе участие зам.-председателят на БТПП Георги Стоев.
 
За контакти:
Надер Абас
Тел.:0096824660130
Е-mail: nader.abbas@omanexpo.com 
Десислава Гачева
Тел.: 0035932648487
E-mail: info@eabf.eu  
 
 

04.06.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад