Назад

Малките и средни предприятия – акцент в сесията на МКТ в Женева

Комитетът по малки и средни предприятия, който заседава в Женева в рамките на провеждащата се там 104-та сесия на Международната конференция на труда заработи на високи обороти.  В заседанието на комитета участват и представители на БТПП от страна на работодателите, а от синдикатите – КТ „Подкрепа. БТПП е представена от председателя на Палатата Цветан Симеонов.
 
Очертава се задълбочена дискусия, която несъмнено ще  допринесе за  още по голямо внимание към ролята на малките и средни предприятия за икономиката, социалната сфера и обществото като цяло. Заключенията от разискванията ще дадат добър повод на социалните партньори и правителството да усъвършенстват българското законодателство в тази област, коментира от Женева председателят на БТПП Цветан Симеонов.
 

03.06.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад