Назад

Участие на БТПП в конференция за съдебната реформа в България„Върховенството на закона: Съдебната реформа в България и алтернативно разрешаване на спорове” бе темата на конференция, организирана от  Американската търговска камара в България, Френско-българската търговска и индустриална камара и Конфиндустрия България. 
 
В конференцията участва посланикът на САЩ в България Н. Пр. Марси Рийс и на Франция – Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, вицепремиерът Меглена Кунева, министърът на правосъдието Христо Иванов, председателят на ВКС Лозан Панов, председателят на БТПП Цветан Симеонов, председателят на Арбитражния съд при БТПП доц. д-р Кристиан Таков, представители на съдебната власт, бизнеса и чуждестранни експерти.
 
Председателят на Арбитражния съд при БТПП разясни някои предимства, недостатъци и често срещани проблеми при формулирането на арбитражни клаузи. Акцентирано бе върху избора на арбитраж и арбитри. 
От страна на фирмите се изразява предпочитание на чуждестранни арбитри, което би могло да породи проблеми по причина на различията
между българското право и това на други държави.
Затруднения възникват и при превода на двуезичните клаузи. Често се пропуска да се отбележи наименованието на арбитражната институция, 
като се посочва само процедурата. 
В заключение на изказването си доц. Таков призова вниманието да бъде насочено към началния етап на сключване на договорите с цел постигане на доброволно изпълнение. В противен случай Арбитражният съд с готовност поема разрешаването на търговския спор.
 
Н. Пр. Марси Рийс посочи, че е окуражена от предложената програма за съдебна реформа и конституционните промени. Необходимо е изграждането на съдебна система, на която да се има доверие, да се управлява прозрачно и да не е ангажирана политически. Оценката на бизнеса - че може да се разчита на прозрачност и справедливост на пазара и при решаването на търговски спорове – играе положителна роля върху решението да се инвестира.
 
Като основна задача вицепремиер Кунева определи провеждането на съдебна реформа и защитата на магистратите. Тя посочи, че „Не само можем, а и трябва да участваме в усъвършенстването на правораздаването, а начинът по който се правят законите, по който се правораздава и общественият контрол, ще доведат до успех“. Усилията са насочени към борбата с корупцията по високите етажи на властта и ще бъдат извършвани засилени проверки за конфликт на интереси.
 
Министър Иванов уточни, че е необходима промяна в управленския модел на системата, която ще бъде постигната чрез промяна в Конституцията на България и Висшия съдебен съвет. Като следващи стъпки той отбеляза модернизацията, ефективността и въвеждането на електронно правосъдие. 
 

15.05.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад