Назад

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

На проведеното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество под председателството на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин социалните партньори обсъдиха проектите за изменение в трудовото и осигурително законодателство. В заседанието участва министър-председателят Бойко Борисов и министърът на финансите Владислав Горанов.
 
БТПП изрази подкрепа за следните предложени мерки, голяма част от които се приемат и от останалите работодателски организации:
  1. Да има определена минимална възраст за всички осигурени лица;
  2. Да отпадне доходът на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три години по избор преди 1997 г. при изчисление на пенсиите;
  3. Осигурителният стаж да не надвишава календарното време при повече от едно правоотношение;
  4. Плавно повишаване на максималния размер на отпуснатите до 31.12.2018 г. пенсии, а от 1.01.2019 г. да отпадне максималният размер на новоотпуснатите пенсии.
БТПП изразява резерви и не подкрепя:
  1.    Увеличаване на вноските за пенсия;
  2.    По-плавното увеличаване на възрастта на пенсиониране за жените и мъжете;
  3.    Измененията, касаещи избора на осигуряване (универсален пенсионен фонд или държавно обществено осигуряване), тъй като те променят пенсионния модел, въведен през 2000 г., основаващ се на един разходопокривен стълб и два капиталови стълба.
На заседанието председателят на БТПП Цветан Симеонов напомни, че при бъдещи стъпки в продължаване на реформата в пенсионната сфера, трябва да се има предвид: въвеждането на лична осигурителна вноска за служителите от публичния сектор; изравняване на осигурителна вноска (50/50) между работодател и служител; отмяна на задължението на работодателя да заплаща на служителя обезщетение за първите дни на временна неработоспособност; отмяна на неефективната мярка за наказателна отговорност за лица, които не внасят задължителни осигурителни вноски; намаляване на действащите такси, събирани от универсалните пенсионни фондове.
 
БТПП оценява високо активността и усилията на правителството да продължи пенсионната реформа, въпреки че не всички искания на социалните партньори са взети предвид. 
В името на постигане на по-бърз консенсус и по-добри резултати от работата на НСТС на заседанието, въпреки резервите си, БТПП оттегли бележките си  по една предложените мерки.
 
Според Палатата резултатите от усилията на правителството - да подобри работата на контролните органи на държавата - са в положителна посока. До сега сме свидетели на много нереализирани мерки и програми. За членовете на БТПП са важни резултатите, а имено излишъкът в бюджета - показател за ефективната работа за повишаване на събираемостта и усилията в посока намаляване на разходите в бюджетната сфера. Всяко усилие в тази посока ще бъде подкрепяно от БТПП.
Ние изразихме своите положителни оценки пред представителите на Международната рейтингова агенция "Фитч" (FitchRatings) при посещението им в БТПП, които са на проучвателна мисия в България. Нашите очаквания са добрите макроикономически показатели да се отразят възходящо на рейтинга на България и да бъдат привличани повече инвеститори.
 
 

14.05.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад