Назад

Среща със съпредседателите на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТППСъпредседателите на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП – акад. Никола Съботинов, бивш председател на БАН и Йосиф Аврамов, член на УС на БТПП посетиха Палатата и се срещнаха с председателя Цветан Симеонов.
 
Целта на работната среща бе обсъждане на връзката между науката и бизнеса и необходимостта от по-прагматично ориентиране на научния потенциал. Дискутирана бе възможността за извършване на проучване от БАН за обвързаността на научните институти и бизнеса, и проучване на БТПП за връзката между практиката и науката. Целта е да се сравнят резултатите от двете проучвания и да се даде решение на въпроса: възползва ли се бизнесът от научния потенциал и кои са основните пречки.
 
По време на срещата бяха набелязани и мерки за интензифициране на дейността на регионалните академични центрове на БАН, с цел постигане на по-голяма ефективност на резултатите.
 
БТПП изрази готовност за съдействие на идеята на акад. Съботинов, с цел подкрепа и улеснение на бизнеса. 
 

24.04.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад