Назад

БТПП изрази готовност за нови възможности за търговско-икономическо сътрудничество с бизнеса от Иран

Необходимостта от възстановяване на икономическото сътрудничество с Иран бе тема на разговор между Вълчан Вълчанов, експерт в Комисията по икономическа политика и туризъм към Народното събрание на България, и председателя на БТПП Цветан Симеонов.
 
Обсъдено бе, че съществува потенциал за разширяване на търговско-икономическите връзки, имайки предвид броя на дружествата с ирански капитал и представителствата на ирански фирми, действащи в България. По данни на Агенция по вписванията със 100% иранско участие са 8 от компаниите, 16 – са смесени фирми и 14 - търговски представителства. Съдействие за развитие на бизнеса им в страната оказва и Ирано-българска бизнес асоциация.
 
В рамките на срещата бе констатирана необходимостта от повече информация за възможностите за двустранен търговско-икономически обмен и производство.
 

17.02.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад