Назад

Информационен ден в БТПП за кандидатстване по проекти за малки и средни предприятия в областта на IT технологиите на съвместното предприятие „ЕКСЕЛ“, Брюксел

БТПП и Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП бяха домакини на Информационен ден за кандидатстване по проекти за малки и средни предприятия в областта на IT технологиите на съвместното предприятие „ЕКСЕЛ“, Брюксел. Водещи мениджъри от СП „ЕКСЕЛ” презентираха възможностите за кандидатстване за финансиране на проектите от ЕКСЕЛ, които са част от програмата ХОРИЗОНТ 2020 на ЕС за IT бизнеса. 
 
Форумът бе открит от зам.-председателя на БТПП Георги Стоев. Сред официалните гости бе доц.Румен Трифонов, директор на дирекция „Наука” към Министерството на образованието и науката. Присъстваха повече от 80 членове на БТПП, представители на научните среди и на IT бизнеса. 
 
В дискусията се включиха акад. Никола Съботинов и Йосиф Аврамов, съпредседатели на Съвета по иновации, Георги Гушлеков и др. Те насочиха вниманието на аудиторията към участието на БТПП в Комитета на частните предприемачи при ECSEL. Разисквано бе и реализирането на  Платформа „Иновационна борса” и проекти на СИРТ.  
 
Лектори бяха: 
- Георги Кузманов, програмен мениджър в Съвместното европейско предприяти  ECSEL   за България  „Възможности за участие на български организации в предстоящия конкурс на ECSEL”, предстставител на индустриалните   асоциации ARTEMIS Industry Association- ECSEL-JU on behalf of ARTEMIS-IA, EPoSS и Aeneas: “The Public-Private Partnership keeping Europe at the forefront of technology development”. Той сподели опита си от дейността на индустриалната асоциация ARTEMIS, съвместно предприятие в областта на вградените системи, чиито проекти продължават в ECSEL.                                                                                                                 Презентацията ARTEMIS-IA and role in ECSEL-JU_Bulgaria: ТУК       
Презентацията на Георги Кузманов ECSEL Info Day Sofia: ТУК         
 
- Емил Коматичев, Национален координатор в Министерство на икономиката за  „Участие на България в ECSEL. Административни процедури и условия за участие” Презентацията: ТУК
 
- Д-р Златко Петров, Honeywell: „Представяне на личен опит от участие в проекти по ECSEL.Съвети за успешно кандидатстване и управление на  проекти от ECSEL” . Презентацията: ТУК
    
- Проф. Румен Николов, член на Бюрото на Съвета по иновации при БТПП, ръководител катедра „Компютърни науки”, УНИБИТ: „Възможности на ECSEL за развитие на модела за Интелигентен град (Smart City) в София”. Презентацията: ТУК

13.02.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад