Назад

Глобалният Форум GS1 2015 - основно събитие за провеждане на общата стратегия на GS1 и постигане на обща визия пред света

В атмосферата на взаимно доверие, желание за сътрудничество и стремеж към иновативност премина Глобален форум GS1 2015. Впечатляващи са активността и високата ефективност от внедряване на стандартите GS1 в различните сектори на индустрията в страните по света, което разкриха презентациите на Форума. В заключителната реч президентът на Международната организация GS1 Мигел Лопера сподели виждането на голяма част от участниците, че е възможно постигането на все по-добри резултати.
 
     
                                                       Мигел Лопера, 
                           президент на Международната организация GS1   
  
 
Глобалният Форум GS1 е основно събитие за провеждане на общата стратегия на GS1 и изграждане на обща визия на организацията пред света. 
От проведените форуми по региони, като основни приоритети за Европа за 2015 г. се очертаха: качество на данните, безопасност на продуктите и потребителите, и на електронното правителство. Във фокуса на презентациите бе Регламент 1169 на ЕС за информацията за храните и начините стандартите GS1 да помогнат на фирмите при изпълнение на нормативните изисквания. 
 
Представените общоевропейски приоритети са особено важни и за България. Например липсата на електронно правителство е основен проблем за чуждите инвеститори в страната ни, визирайки лошо работещата администрация и свързаната с нея корупция. В тази посока са необходими последователни действия и GS1 има готовност да сподели  опита си от използването на стандартите в други страни. 
 
Наблюдава се активно навлизане на стандартите в банкови сектор. От 01 януари 2013 г. Deutsche Bundesbank обяви платформата CashED, която се изпозва за обмен на станадртизирани данни за поръчка, приемане и доставка на монети и банкноти към всички търговски банки, техните логистични оператори, както и търговските вериги в Германия. Платформата е разработена със съдействието на GS1 Германия с използването на стандартите GS1 eCom (EANCOM® и GS1 XML) за електронен обмен на данни, както и идентификационните номера GTIN, GLN, GS1-128. Постепенно към използване на платформата се присъединяват и Централните банки на Италия, Франция, Испания (Banque de France, Banco de Espana, Banca d’Italia) и други страни от Европа, които се обединяват в така наречената потребителска група на Централните банки, имаща за цел да работи за популяризиране на платформата и приобщаване на всички банки от Европейския съюз. 
 
Според Цветан Симеонов, председател на БТПП и председател на съвет GS1 България към БТПП: „GS1 България се ангажира да предостави необходимата информация на Асоциацията на търговските банки, на Министерство на финансите, на Финансовата комисия в Народното събрание на България, за да помогне страната ни да стане част от 20-те държави в ЕС, прилагащи системата.“  Друг, важен за нашата държава, уникален проект е свързан с въвеждането на стандартна маркировка с баркод върху бандеролите. Това би насърчило бизнеса за по-добра събираемост при акцизните стоки. 
 
Сериозно се работи в посока осигуряване на проследимост на продуктите. Например за проследимостта на месни и рибни продукти вече има ясно разписани правила, в които на съответните европейски изисквания са посочени адекватните стандарти GS1.
В България все още не е достатъчно нивото на информираност сред преобладаващата част от ползвателите на стандартите GS1, което възпрепятства извличането на максималната полза от тях. 
 
Екипът на GS1 България се стреми да внесе повече знание и разбиране за стандартите чрез изготвяне на различни информационни материали, провеждане на конференции, семинари, обучения и консултации, осъществяване на контакти с регулаторни органи и потребителите на стандартите. 
Независимо от индустриалния сектор, стандартите GS1 са сигурен инструмент за решаване на проблемите на бизнеса, касаещи проследимостта, автентичността, уникалната идентификация и борбата с фалшификатите.
 

13.02.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад