Назад

Среща с представители на френската компания ТоталСилви Льо Дуаран, експерт „Устойчиво развитие” от централата на френската компания Тотал и Вася Николовска, съветник правни въпроси и корпоративни комуникации от българския клон на Тотал - „Тотал Е&П България“ Б.В., посетиха БТПП и се срещнаха с председателя на Палатата Цветан Симеонов. 
 
Целта на работното посещение бе запознаване с дейността на БТПП и представяне на френската компания на българския пазар.
Тотал Е&П България, заедно с австрийската ОМВ и испанската Репсол са титуляр по проекта за търсене и проучване на нефт и газ в „Блок 1-21 Хан Аспарух”, разположен в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
 
Вася Николовска представи проекта и информира, че предвид международната обстановка и постоянно намаляващите цени на петрола, първият проучвателен сондаж временно е отложен за 2016 година. В момента екип от експерти има срещи с представители на работодателските организации, неправителствения сектор и медиите с цел проучване на общественото мнение и очакванията спрямо проекта. Нормалната практика на фирмата включва консултации със заинтересованите страни на национално и регионално ниво с цел определяне на рисковете, проучване и оценка на обществените нагласи.
 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи дейностите на БТПП  и възможностите за съдействие чрез бизнес анкета. Той отбеляза, че до момента няма негативни реакции по отношение на проекта и че след последните промени в енергийния сектор в региона, значимостта на проект „Хан Аспарух” расте и обществото се надява на положителни резултати за диверсификация на пазара.
 

17.12.2014 г.
Назад