Назад

Ръководството на БТПП се срещна с министър ЛукарскиМинистърът на икономиката Божидар Лукарски проведе среща с председателя на БТПП Цветан Симеонов. В срещата участваха и Евгени Евгениев, председател на ТПП-Враца, в качеството си на представител на Регионалните търговско-промишлени палати в ИС на БТПП, и Лъчезар Искров, представител на Браншовите организации в ИС на Палатата. 
 
Разисквани бяха важни за развитието на българската икономика въпроси. 
От страна на БТПП бе представен анализ, изготвен със съдействието от предложения и препоръки на фирми-членове на БТПП, за програмата на Министерството. Предоставени бяха насоките за дейността на БТПП за периода 2015-2018 година.
 
Цветан Симеонов очерта визията на Палатата за бъдещото сътрудничество с Министерството на икономиката. Трябва да се активизира работата и  взаимодействието с 60-те Служби по търговско-икономически въпроси на България в чужбина. 
 
Председателят обърна внимание на необходимостта от повече прозрачност при организирането на обществени поръчки от Българската агенция за инвестиции (БАИ) и Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). 
Според представителите на бизнеса незабавно трябва да бъдат предприети мерки за ограничаването и облекчаването на регулаторните режими, както и за максималното опростяване на административните процедури и услуги. Належащо е въвеждането на разходопокривния принцип за определяне на държавните такси.
Акцент Симеонов постави върху наложителността от по-голяма прозрачност на дейностите на монополните дружества.
 
Министър Лукарски отбеляза, че е планирано възобновяване на Съвета за икономически растеж, на който съвместно с бизнеса ще бъдат разглеждани и решавани неотложни икономически проблеми. 
Министерството изрази уверение, че всички предложения и въпроси, поставени от бизнеса, ще бъдат внимателно разгледани и ще им се даде отговор в най-кратък срок. 
 
Председателят на БТПП подчерта, че обединяването на усилията на двете институции е в полза на българския бизнес и Палатата ще продължи да съдейства на Министерството по въпроси, касаещи българската икономика.
 

 


12.12.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад