Назад

Kръгла маса в БТПП „Финансиране на малкия и средния бизнес и иновациите“

Съветът по иновации и енергийна ефективност при БТПП проведе кръгла маса  „Финансиране на малкия бизнес в България и в частност на необходимостта от иновации от МСП у нас“.
 
Кръглата маса бе открита и модерирана от Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета.  
 
Иновационна стратегия за интелигентна специализация за България 2014-2020, приетa от ЕК през есента на 2014 г., бе представена от  Емилия Радева,  началник на  отдел «Иновации и предприемачество» в Министерството на икономиката.  
 
България до 2020 г. трябва да направи качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС за справяне с обществените предизвикателства в сферата на:
демографията (намаляване на изтичането на мозъци, привличане на успешно реализиралите се българи, стимулиране на младежкото предприемачество);
устойчивото развитие; 
интелектуалния капитал;
здравето на нацията.
 
Програмата за конкурентноспособност на предприятията и малките и средни предприятия (COSME 2014-2020г.), приета от  ЕС, бе презентирана от Емил Коматичев, експерт  в отдел „Иновации и предприемачество” на Министерството.
Целите на Програмата са:
подобряване на достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови инструменти;
подобряване достъпа до пазарите в рамките на ЕС и в световен мащаб;
подобряване на рамковите условия за конкурентноспособност и устойчивост на предприятията и МСП;
насърчаване на предприемачеството и на предприемаческата култура.
 
Проведена бе дискусия по проблемите на финансиране на малкия и средния бизнес в България с участието на експерти от Министерството на икономиката и представители на научната общност. 
 

12.12.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад