Назад

Заключителна конференция по проект MILD HOME

БТПП ще бъде домакин на Международна заключителна конференция по проект MILD HOME, която ще се проведе на 16 декември от 9:30 часа в БТПП, (зала А).
 
Проектът се изпълнява по Транснационалната програма за сътрудничество в Югоизточна Европа. Целта е да се създаде нов тип строителство със следните отличителни белези: модулна къща, на принципа „направи си сам“, с нулеви вредни емисии, интелигентна, евтина, стандартизирана, с ниско ниво на консумация на енергия, построена с местни материали, съобразени с конкретните климатични и географски особености.
 
Конференцията има за цел да запознае представители на бизнеса, урбанисти, инвеститори, други заинтересовани лица с постигнатите резултати по време на проекта. Представени ще бъдат и актуални за България и ЕС теми, като: перспективите и предизвикателствата пред устойчивото градско развитие, иновативни градоустройствени и архитектурни модели, проблеми, стимули и потенциални възможности за изграждането на еко зелено селище.
 
По време на втората част на събитието във фоайето на БТПП ще бъде открита изложба, в която ще бъдат представени проектите, спечелили конкурса за архитектурни предложения, проведен по-рано през тази година.
 
На конференцията ще присъстват партньорите по проекта, представители на български общини, членовете на журито, победителите от конкурса за архитектурни предложения от България и други заинтересовани страни.
 
Поради големия интерес и ограничения брой места, моля да заявите предварително Вашето участие на тел.: 02/8117 515 или по e-mail:  een@bcci.bg. 
 
Крайният срок за регистрация е 15 декември 2014 г. 
 
За повече информация:
Европейски информационен и иновационен център, БТПП
Е-mail: een@bcci.bg  
Тел: 02 /8117 505; 8117 515; 8117 525
 

10.12.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад