Назад

Mеждународна заключителна конференция по проект MILD HOME

Yрбанисти, eколози, журналисти, представители на изпълнителната и местните власти, на неправителствени организации и на деловите среди, включително инвеститори, се запознаха с постигнатите резултати по проекта за еко-селище MILD HOME*, представени на Международна заключителна конференция по проекта в БТПП. Палатата е сред изпълнителите по проекта заедно със Столична община, Европейския институт по труда и партньорски организации от 6 европейски държави (Италия, Румъния, Австрия, Унгария, Гърция и Сърбия) като водещ партньор е Съюза на търговските камари на регион Венето, Италия.
 
Откривайки конференцията председателят на БТПП Цветан Симеонов изтъкна важността на проекта за устойчивото развитие и подчерта, че той залага не само на модерните технологии и материали, но и на енергоспестяващия ефект и опазването на природата.
 
Сред лекторите бяха представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българският съвет за устойчиво развитие, Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и организациите партньори по проекта. Голям интерес предизвикаха представянето на плана за действие за устойчива енергия на пакта на кметовете, новите програми за транснационално сътрудничество и бъдещите възможности пред устойчивото градско развитие.
 
От Столична община потвърдиха, че ще бъде направено всичко възможно, за да бъде постигнато реалното построяване на Еко зелено селище в България, като важен момент е хората да разберат какви са спецификите и задълженията на жителите при използването на подобен тип градоустройство.
 
Кметът на Тесали, Гърция, обяви този нов вид социално строителство за строителен модел на бъдещето.
По време на втората част на събитието бе открита изложба, в която бяха представени проектите от България, спечелили конкурса за архитектурни предложения, проведен по-рано през тази година, които провокира не по-малко дискусии върху трудностите и перспективите пред изграждането на еко зелено селище.
 
___________
*Проект MILD HOME (My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, nearly zero energy House for our Eco Green Village)  се изпълнява по Транснационалната програма за сътрудничество в Югоизточна Европа. Проектът цели да доведе до създаването на нов тип строителство със следните отличителни белези: модулна къща, на принципа направи си сам, с нулеви вредни емисии, интелигентна, евтина, стандартизирана, с ниско ниво на консумация на енергия, построена с местни материали, съобразени с конкретните климатични и географски особености.
 

16.12.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад