Назад

Кръгла маса АКТИВИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 2014

снимки: Асен Тонев
Кръгла маса АКТИВИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 2014 организира Индустриален клъстер СРЕДНОГОРИЕ като осигури поле за споделяне на добри практики, успешни примери и работещи модели в сферата на управлението на материалните активи, ремонта и поддръжката. По време на форума бяха обсъдени последните тенденции в тази област и бяха поставени на дневен ред въпросите, вълнуващи бизнеса. В дискусията участваха освен представители на бизнеса, ангажирани пряко с осигуряването на нормалното функциониране на материалната база и рационалното използване на ресурсите, също представители на работодателски организации, браншови камари, местната и държавната власт.
 
Българска търговско промишлена палата (БТПП) бе представена от председателя на Палата Цветан Симеонов. „Форумът е важен, защото във връзка с процеса на смяната на собствеността обществото беше фокусирано върху придобиването и промяната на собствеността на имоти, а грижата за опазването и поддръжката им беше като нещо второстепенно“, посочи Цветан Симеонов при откриването на форума. Той подчерта, че в новите условия, когато очакваме стабилизация,  е необходимо фокусът да се измести към опазването на активите на фирмите. „В тази посока ролята на специализираните фирми в тази област придобива нови стойности, а БТПП ще концентрира своите усилия върху онази част на процеса по управление и опазване на активите, която зависи от обществените структури, ангажирани с опазването на реда в държавата и обществото и заедно с това защитата на частната собственост“, добави Цветан Симеонов.
 

12.12.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад