Назад

Засилване на двустранните отношения със Сърбия

Председателя на БТПП се срещна с Ана Жегарац, асистент на директора на Националната агенция за регионално развитие  на Сърбия и Александра Димич, маркетингов съветник от  сръбската Агенцията за инвестиции и насърчаване на износа. На срещата присъстваха и Георги Вутев, изпълнителен директор на ГИС Трансфер център, Елеонора Карнаса, ръководител на отдел Европейски иновационен и информационен център и Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации. 
 
По време на срещата бяха обсъдени възможностите за съвместни инициативи между  организациите  за засилване на двустранните отношения и съвместни проекти по линия на програмите за трансгранично сътрудничество между двете страни, както и по-тясно партньорство по линия на мрежата Enterprise Europe Network, на която и четирите организации са домакини.
Бяха разгледани и възможностите за промотиране на Балканския фестивал на виното сред сръбските фирми. Бе обсъден и шанса за организиране на събитие, на което да бъдат представени финансови механизми за подкрепа на чуждестранни инвеститори в Сърбия. Ще се насърчава сътрудничеството между клъстерите в различни сфери от двете страни. 
 

16.12.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад