Назад

БТПП участва в Български икономически форум„Насърчаване на външната търговия – фактор за икономически просперитет” бе тема на кръгла маса във втория ден от Български икономически форум (БИФ), в която участва главният секретар на БТПП Васил Тодоров.
 
Председателят на БИФ Георги Табаков акцентира върху необходимостта от подобни събития на тема насърчаване на външната търговия, предвид намаляващия обем на ивестиции в страната, понижението на приходите от европейски програми в преходния период 2014 – 2015г., пострадалия от геополитическата криза Русия – Украйна сектор туризъм.
 
Заместник-министърът на икономиката Любен Петров представи целите на Министерството за стимулиране на външната търговия. Той подчерта, че е необходимо привличане на чуждестранни инвестциии и повишаване на конкурентноспосбността на българския износ. Министерството ще предприеме редица мерки за насърчаване на външната търговия: стимулиране на инвестициите в експортни дейности, подпомагане на външнотърговския капацитет на МСП, достъп до експортно застраховане, популяризиране на външнотърговския потенциал на България. Основен приоритет  ще бъде намаляването на негативното влияние на регулаторната рамка за МСП, засилване на съдействието с БАЕЗ и разширяване на възможностите за финансиране на МСП.
 
Главният секретар на БТПП отбеляза, че подпомагането на фирмите е ежедневна дейност на Палатата, а насърчаването на външната търговия е един от приоритетите на й, върху който се полагат големи усилия. 
Той представи мнението на бизнеса относно външната търговия – дестинациите, които представляват интерес, както и конкретните трудности, с които се сблъскват фирмите. Особен акцент, насочен към представителите на правителството, бе поставен върху необходимостта от провеждане на бизнес делегации като важен инструмент за насърчаване на външната търговия. По думите на Васил Тодоров очакванията на българския бизнес са необходимостта от икономизация на дипломацията, както и финансиране на участия на фирми в панаири и изложения в чужбина. 
 
Програмата продължи с представяне дейността на смесените Българо – сръбска тръговско-промишлена камара и Италианската търговска камара в България. 
 
Представители на браншови организации имаха възможността да споделят основните проблеми в съответния бранш и предложиха мерки, които трябва да се предприемат.
 

05.12.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад