Назад

Расте търсенето на услугите, предлагани от Центровете за кариерно развитие

1511 заети лица и работодатели са обслужени за 3 месеца в  Центровете за кариерно развитие, създадени по линия на проекта на БТПП „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудово правните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й“. Това съобщи ръководителят на проекта Беата Папазова, представяйки в рамките на Международния пловдивски панаир услугите на центровете.
 
За улеснение на работодатели и заети лица БТПП предлага комплекс услуги чрез новосъздадените в София и страната 29 Центра за кариерно развитие. Те функционират в БТПП и 28-те Регионални търговско-промишлени палати/камари . Мрежата от Центрове за кариерно развитие -поддържат локални бази данни за работодатели, предлагащи свободни позиции и за специалисти, интересуващи се от възможности да заемат подобни позиции. Те поддържат и актуална информация в Модула „Кариерно развитие”  на електронната платформа на Виртуална Социална Академия (www.vsa.bcci.bg). Центровете консултират заети лица, които търсят възможности за кариерно израстване, като ги ориентират за наличните свободни позиции, съдействат им при подготовката на СV, мотивационно писмо, поведение при интервю, дрескод и др.
 
В кариерните центрове ежедневно се проучват наличните свободни позиции, обявени от фирмите. Следят се не само обявите за вакантни длъжности и фирмените сайтове, но и директно се осъществява връзка със самите работодатели, за да разберат какво предлагат. След това кандидатите се ориентират за наличните възможности. Събраната информация се публикува в уеб базираната платформа в модула „Центрове за кариерно развитие” на Виртуалната социална академия http://www.vsa.bcci.bg/?cid=41 и е досъпна за всеки.  
 
В рамките на изложението в Пловдив Беата Папазова представи и Инструмента за малки и средни предприятия (МСП) по новата програма на ЕС „Хоризонт 2020“. Инструментът предвижда укрепване на иновационния капацитет на МСП, подкрепа за пазарноориентирани иновации; запълване на пропуските във финансирането в ранния стадий на високорисковите изследвания и иновации от страна на МСП; стимулиране достигането на важни приложно-научни постижения при пазарно-ориентираните иновации. 
 

03.10.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад