Назад

БТПП започва да издава удостоверения от новите класации ТОП 100 и ТОП 1500БТПП започва да издава удостоверения на фирмите, класирани в новото издание на ТОП 100 и на ТОП 1500. Водещите фирми в двете класации достигат през 2013 г. двоен ръст в приходите, добра рентабилност и с 56% намаление на задлъжнялостта, стана известно при обявяването на класациите, което се състоя в началото на 8 септември 2014 година в БТПП. 
Класациите ТОП 100 и ТОП 1500 са публикувани на интернет сайта на Палатата:
 
 
ТОП 1500 е динамична класация, което позволява и неучаствали до сега фирми да въведат своите данни и да бъдат включени в класирането. 
 
БТПП предоставя възможността всяка от включените фирми, да получи удостоверение за мястото, което заема в класациите. 
Удостоверението е ефектен начин за представяне на фирмените постижения пред настоящи и бъдещи партньори. Документът, който БТПП издава, съдържа мястото и категорията, на които съответна фирма се е класирала, както и данни за общия брой фирми, сред които е извършена селекцията.
 
Стремейки се да популяризира добрите резултати, БТПП разпространява икономическата класация ТОП 100 при около 200 бизнес събития – форуми, срещи и конференции с над 2100 участници, средно годишно. В международен план „ТОП 100” се разпространява при бизнес визити зад граница до 120 търговски палати по света, до членовете на ЕВРОПАЛАТИ – 45 национални палати от 43 страни с мрежа от 1700 регионални и местни структури и 20 млн. компании; до 330 членове на Асоциацията на световните търговски центрове; до над 50 служби по търговско-икономически въпроси на България в чужбина и до други международни организации.
 
Предишни издания на ТОП 100 могат да се разгледат онлайн: http://www.bcci.bg/top-100-bg.html. За заеманата позиция в тях БТПП също издава удостоверения.
 
За повече информация, както и за заявки за удостоверения:
отдел „Икономически анализи и политика”,
тел:  02/8117 411; 8117 410
e-mail: ikan@bcci.bg, ikontr@bcci.bg 
 
Удостоверението се изготвя в рамка, цена за 1 бр. 24 лв. с ДДС. Може да се заплати в брой, на касата на БТПП или по банков път (в лева): 
БТПП 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 
пл. Света Неделя №7 
гр.София 
BIC: UNCRBGSF 
IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19
 

01.10.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад