Назад

БТПП: Реформата на здравната система минава през изграждане на единна информационна система с използване на единни стандартиПо покана на Българска академия на науките и в. Стандарт представител на БТПП участва в обществена дискусия „Дневният ред на България в здравеопазването – национални цели и приоритет“. Въпреки че в своето слово при откриване на дискусията министърът на здравеопазването д-р Мирослав Ненков изрично подчерта, че форуми като този дават възможност да се чуе гласа на тези, от които зависят промените, след представяне на проблемите и предложения за тяхното решаване по направления здравно осигуряване, болнична помощ, електронно здравеопазване, обща медицина, лекарствена политика и профилактика от експерти, думата беше дадена на представители на партиите, които използваха трибуната, за да представят предизборните си платформи.
 
Своето изложение акад. Дамян Дамянов, зам.-председател на БАН и модератор на дискусията, започна с диагнозата: „Здравната система е болна“, както и с констатацията, че в различните партийни системи има достатъчно добри общи мерки за лечението на тази система, но е нужен консенсус.
 
В допълнение може да се добави, че не е достатъчно наличието на добри намерения, необходими са конкретни действия и технически средства за осъществяването на това „лечение“. Необходимо е активното участие и сътрудничество на експерти в различните области.
 
По темата за електронното здравеопазване БТПП като представител на Международната организация GS1 може да бъде полезна с информация и експертно мнение. По време на дискусията многократно беше цитирана необходимостта от оперативна съвместимост между отделните информационни системи в рамките на Национална информационна система. Основна предпоставка за това е използването на един език между отделните системи (болнични, административни, аптечни и други). Съществуват различни технологии, както и право за избора на подходяща технология. Стандартите GS1 предоставят  общ език за комуникация между отделните системи при използване на различни технологии.
 
Стандартите GS1 включват уникален подход за автоматична идентификация и маркиране с баркод на продукти (лекарства и медицински изделия), логистични единици, услуги, субекти и локации (производители, търговци, аптеки, болници, пациенти) и други, която се е наложила в цял свят. Този уникален, единен подход създава предпоставка за автоматично четене и обработване на информаци, както и за електронен обмен на данни и стандартизиране на електронните съобщения и на логистичните процеси, което от своя страна води до повишаване на ефективността и прозрачността, и позволява реализирането на ефективни системи за проследимост.
 
Здравеопазването е индивидуално, но и в национален и глобален мащаб, затова при осъществяването му е добре да не се търсят само локални решения, а да се използват утвърдени в световен мащаб добри практики и стандарти, които да не ограничават пациентите в получаване на най-добрата грижа.
 
След 3-часови дебати медици, учени, мениджъри на болници, политици и бизнесът се обединиха около мнението, че реформите са неизбежни и само консенсус ще извади здравеопазването от  омагьосания  кръг. Търсенето му обаче партиите оставиха за след 5 октомври.

01.10.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад