Назад

Синдикати и работодатели: Актуализацията на бюджета е ангажимент на следващото правителство

Има ли ведомство, което да не е поискало увеличение на бюджета; дали заедно с исканите увеличения се посочва какво е подобрено в работата; не трябва ли да се ограничи данъчния натиск върху фирмите и гражданите; има ли перо в държавния бюджет, по което да са предвидени икономии;  защо няма предвидени средства за издължаване на бизнеса?..  – Това са част от повдигнатите от председателя на БТПП Цветан Симеонов въпроси при обсъждането в НСТС на предлаганата от служебния кабинет актуализация на държавния бюджет за 2014 г. 

Какво беше направено за българския износ, поиска още да чуе Цветан Симеонов и обърна внимание, че ролята на вноса е противоречива в момент когато се борим за намаляване на енергоемкостта. Той  настоя и за подобряване на работата на контролните органи.
 
Председателят на БТПП поиска от вицепремиера Йордан Христосков яснота и по темата за минималните осигурителни прагове и настоя за анализ на състоянието на секторите на икономиката и причините, поради които в много от тях няма постигнати споразумения между работодатели и синдикати за праговете. В зависимост от това следва да се вземат решения за действия нагоре, надолу или без изменения по отношение на размера на праговете, поясни Цветан Симеонов.
 
Шестте работодателски и синдикални организации депозираха в НСТС съвместно писмо, в което декларират:
 
1. Оценяваме усилията на служебното правителство да подготви експертно бързия старт на процедурата за актуализиране на бюджета. Същевременно, радикална актуализация на бюджета, особено в предлаганите значими размери, може да бъде предприета само и единствено по инициатива на действащо правителство и при работещо Народно събрание след провеждане на предсрочните избори на 5 октомври 2014 г.
 
2. Евентуалната актуализация на бюджета следва да отрази възприетите основни промени в политиките на новото парламентарно мнозинство и излъченото от него правителство. В този смисъл, актуализацията на бюджета не може да се третира като рутинна експертна работа, която служебното правителство може да подготви и да поднесе „за подпис“ на следващото правителство и на следващия парламент.
 
3. Настояваме обществото и социалните партньори да получат от служебното правителство в най-кратък срок отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на фискалния резерв и държавния дълг. Този анализ трябва да даде подробен отговор за причините за неизпълнението на приходната част на бюджета и преизпълнението на разходната част.
 
4. Заставаме зад категоричната позиция, че не следва да бъде предлаган и приет проект за актуализация на бюджета, който да предвижда по-голям бюджетен дефицит от 3 процента към БВП. Всяко надвишаване на този размер ще доведе до опасно отдалечаване от параметрите и една реалистична времева рамка за подготовка на страната за влизане в Еврозоната.
 
5. Емитирането на нов държавен дълг, особено при липса на публично достъпна официална информация и варианти за разрешаване на проблемите в КТБ и ТБ Виктория и настоящия състав на УС на Българската народна банка, е допустимо ЕДИНСТВЕНО с оглед покриване на новонатрупания бюджетен дефицит (до 3 на сто), ако сегашният фискален резерв не е в състояние да го покрие.
Според социалните партньори тези и редица други съществени аргументи обосновават необходимостта от оттегляне на представения проект за актуализация на бюджета и подготовка на ново експертно предложение в дефинираните рамки.
„Такъв проект следва да бъде представен от новото правителство, отразяващо политическите реалности в страната след провеждане на парламентарните избори на 5 октомври 2014 г.”, се казва още в писмото.
 

01.10.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад