Назад

ЕВРОПАЛАТИ лансират Инициатива за стажуване в Европа до 2020 годинаЕВРОПАЛАТИ предлагат до 2020 г. половината от всички програми за професионално обучение  да бъдат под формата на стажове. Инициативата бе разгледана вчера на заседание на ЕВРОПАЛАТИ в Брюксел, в което участва и зам. председателят на БТПП Георги Стоев. 
 
Разяснявайки предложението на срещата в Брюксел,  зам.-председателят на ЕВРОПАЛАТИ Марта Шулц посочи, че въпреки почти тригодишния ангажимент от страна на държавите-членки на ЕС да увеличат значително броя на стажовете, е налице слаб напредък.  „Ето защо, ние от  ЕВРОПАЛАТИ искаме да видим, че се полагат усилия. Подобряването на качеството и количеството на стажовете на територията на ЕС е от решаващо значение за справяне с младежката безработица и за способността ни да се развиваме", подчерта Марта Шулц.
 
В момента само един от четирима студенти  преминава през стажуване, при което голяма част от обучението преминава в бизнеса. Тази цифра е твърде ниска, особено като се има предвид, че стажантските програми са известни с високата си пригодност за заетост до 80%. Стажовете водят до придобиване на умения на средно ниво, и ще продължават да съставляват 46% от работните места през 2020 г., особено в малките и средни предприятия. 
 
Предложената водеща инициатива ще допринесе особено за изграждането на специфичните Препоръки по програма „Европа 2020“, работата на организацията „Cedefop”, Европейския алианс за стаж и програмата „Еразъм плюс”.
 
Търговско-промишлените палати имат ключова роля за повишаването на  професионалните умения. По данни на ЕВРОПАЛАТИ всяка година 1,8 млн. души получават професионална квалификация от Палатите; 80% от Палатите участват в образование и обучение; 600 000 стажове са пряко управлявани от Палатите; 48% от Палатите предоставят първоначално или продължаващо професионално образование и обучение; 92% от Палатите предоставят обучение по предприемачество.
 
По време на посещението си в Брюксел зам. председателят на БТПП Георги Стоев участва и в заседание на Комитета по Бюджета.
 

26.09.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад